Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2018

milczeniebolibardziej
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Właściwie to nie wiem, co dokładnie chcę robić w życiu. Wszystko wskazuje na to, że jakoś je zmarnuję.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vianiskowo niskowo
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Wszystkojednieje.
— Miron Białoszewski
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej

Będę cię doprowadzał do wściekłej kurwicy, będziesz przeze mnie ryczeć, będziemy spędzać godziny na długim wyjaśnianiu co kto miał na myśli, będziemy przyrzekać sobie poprawę i nic z tego więcej nie wyjdzie.

Reposted fromcarre carre vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Będzie mi brakowało tego, że ciebie kocham.
Będzie mi brakowało samotnych oczekiwań na twoje przyjście.  Będzie mi brakowało radości naszych spotkań i bólu naszych rozstań.  A po pewnym czasie będzie mi brakowało tego, że już nie brakuje mi ciebie.
— Peter Alexander McWilliams – Jak przeżyć utratę miłości
Reposted fromno-maam no-maam vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek vianiskowo niskowo
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
milczeniebolibardziej
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
4940 1b8e
Reposted fromjanka89 janka89 vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
3544 4db7
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viairmelin irmelin
milczeniebolibardziej
3152 7454
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Zastanawiam się, czy jest jeszcze coś takiego podobnego dla nas obojga, coś co nas łączy. I porusza w nas to samo. A zaraz potem zastanawiam się, po co miałoby to mieć miejsce, dlaczego do tego wracam, dlaczego o tym myślę, dlaczego o tym piszę i czego od Ciebie chcę, a później od siebie samej. Czego chce od życia, w którym aktualnie mam "wszystko", a właściwie bardzo dużo. I daczego doceniam to, co było i czego nie było. O, to ostatnie to najbardziej. Dlaczego. Dlaczego nie potrafię być szczęśliwa. I dlaczego wydaje mi się, że chyba nie chcę, bo szczęście w tej przeszłości tkwi?
— -
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl