Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2018

milczeniebolibardziej
0959 98e1
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
2045 d955 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Jestem dorosła, a brak mi elementarnego poczucia bezpieczeństwa. W strachu wszyscy jesteśmy jak dzieci.
— Anna Janko – Dziewczyna z zapałkami
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Na koniec miesiąca nie mieć nic nowego prócz nowych wspomnień i ciekawych historii do opowiedzenia.
— James Wallman – Rzeczozmęczenie
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Pamiętaj, że czasami nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaButWhy ButWhy
milczeniebolibardziej
0919 ecbc 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viaButWhy ButWhy
milczeniebolibardziej
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Opowiem Ci jak radziłam sobie z każdym dniem i każdym wieczorem. Jak przetrwałam każdą noc i jakim sposobem nie zrobiłam sobie żadnej krzywdy. Opowiem Ci, jak tamowałam łzy płynące z moich oczu i jak rozładowywałam emocje, których było mnóstwo. Zdradzę Ci, jakim sposobem przetrwałam ból odejścia i jak dokonałam tego, że normalnie funkcjonuję. Tak kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty, które tak mocno mnie wyniszczyły.
Reposted fromkarosia karosia vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
milczeniebolibardziej
Walczyła z powracającymi napadami bezsilności i beznadziejności, miewała ataki płaczu. Kiedy zdarzał się atak przygnębienia, zamykała się w sobie, odgradzała murem i godzinami potrafiła nie odzywać się do nikogo.
— Patricia Bosworth
Reposted fromkarosia karosia vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Trzeba w końcu pogodzić się z tym, że nie jest ze samym sobą tak dobrze jak kiedyś i że nie ma tak łatwo jak wcześniej.
— o sobie do siebie.
Reposted fromniskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwagabunda wagabunda vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
4635 c35e
Reposted fromomphh omphh vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Prawdopodobnie będę wariatką do końca życia. Pewnie będę podejmować pojebane decyzje i robić nienormalne rzeczy, nie zdając sobie nawet sprawy, że są nienormalne. Ludzie będą się nade mną litować, a ja sobie nigdy nikogo normalnego nie znajdę. I tak będzie zawsze, (...). Zostałam uszkodzona.
Tych zniszczeń nie da się naprawić.
— Rainbow Rowell "Fangirl"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
1152 8d73 500
Reposted fromEkran Ekran vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl