Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2018

Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
milczeniebolibardziej
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
4940 1b8e
Reposted fromjanka89 janka89 vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
3544 4db7
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viairmelin irmelin
milczeniebolibardziej
3152 7454
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Zastanawiam się, czy jest jeszcze coś takiego podobnego dla nas obojga, coś co nas łączy. I porusza w nas to samo. A zaraz potem zastanawiam się, po co miałoby to mieć miejsce, dlaczego do tego wracam, dlaczego o tym myślę, dlaczego o tym piszę i czego od Ciebie chcę, a później od siebie samej. Czego chce od życia, w którym aktualnie mam "wszystko", a właściwie bardzo dużo. I daczego doceniam to, co było i czego nie było. O, to ostatnie to najbardziej. Dlaczego. Dlaczego nie potrafię być szczęśliwa. I dlaczego wydaje mi się, że chyba nie chcę, bo szczęście w tej przeszłości tkwi?
— -
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— ChB
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
0980 d151 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
8082 c5e6 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Zaczęło się dziać coś dziwnego. Zaczęła się mała epoka lodowcowa, małe, ogólne, silne, permanentne zobojętnienie na linii "związek" - Ty i ja. Nie wiem, co się dzieje i czy właściwie nie przywołałam czegoś do siebie. Do tego związku. Do Ciebie. I dlaczego nie mówię "do nas".
— -
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
9466 108b
Reposted fromcactues cactues vianiskowo niskowo

July 30 2017

milczeniebolibardziej
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala vianiskowo niskowo
5145 d1bb 500
Reposted frommanxx manxx vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
Świat jest niewiele wart, kiedy się nie ma  nadziei.
— Susan Elizabeth Phillips
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasewinglover sewinglover
milczeniebolibardziej
1582 a91b
Reposted fromproof proof vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
1518 95bd
Reposted fromambermoon ambermoon viaMisha Misha
milczeniebolibardziej
- dlaczego to zrobiłeś?
- są dwa powody:
1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl