Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

milczeniebolibardziej
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialemkove lemkove
milczeniebolibardziej
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMaddoxx Maddoxx
milczeniebolibardziej
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove via12czerwca 12czerwca
milczeniebolibardziej
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viaKabotan Kabotan
Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath “Szklany klosz” (via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaeternia eternia
milczeniebolibardziej
Musisz ze mną rozmawiać. To twój obowiązek. Masz mnie zagłuszać, ogłuszać, znieczulać.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaohwowlovely ohwowlovely
milczeniebolibardziej
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
milczeniebolibardziej
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
milczeniebolibardziej
4533 4f41
Reposted fromrichardth richardth viaKerisha Kerisha

March 06 2017

Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
milczeniebolibardziej
5774 a645
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohwowlovely ohwowlovely
milczeniebolibardziej
3702 ac86
Reposted fromkatvont katvont vialaparisienne laparisienne
milczeniebolibardziej
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss vialaparisienne laparisienne
milczeniebolibardziej
milczeniebolibardziej
9609 d367 500
milczeniebolibardziej
0376 bf61 500
0671 d870
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
milczeniebolibardziej
Niech myślą, co chcą, ale nie miałem zamiaru się utopić. Zamierzałem płynąc, dopóki nie utonę - a to nie to samo.
— Joseph Conrad / przeszłość.
milczeniebolibardziej
2261 58af 500
W. Myśliwski, Nagi sad
Reposted frombylejaka bylejaka vialaparisienne laparisienne

February 21 2017

milczeniebolibardziej
7908 14b7 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl