Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

milczeniebolibardziej

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Bokutō no Ryū (Shaman Kingu)
Reposted fromKondzioSSJ2 KondzioSSJ2 viaButWhy ButWhy
milczeniebolibardziej
A dokładnie które fakty z mojej biografii pozwoliły ci wpaść na pomysł, że jestem miłą osobą?
— Ilona Andrews – Magia kąsa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaButWhy ButWhy
milczeniebolibardziej
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaButWhy ButWhy
milczeniebolibardziej
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viamylovee mylovee
milczeniebolibardziej
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viamylovee mylovee
milczeniebolibardziej
Wiedziałam, że nie byłam ważna, ale i tak mnie to zabolało.
— J.D. Salinger - Buszujący w zbożu
Reposted fromshitsuri shitsuri viamylovee mylovee
milczeniebolibardziej
Czasem wystarczy się tylko odważyć, żeby przeżyć coś wspaniałego.
Reposted fromchocoway chocoway viamylovee mylovee
milczeniebolibardziej
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou viamylovee mylovee
milczeniebolibardziej
Powinnam już iść spać, bo mi się w głowie pierdoli od przemyśleń.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamylovee mylovee
milczeniebolibardziej
8175 7805
always too sober
milczeniebolibardziej
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamylovee mylovee
milczeniebolibardziej
- Naprawdę mnie szukałeś?
- Całe życie.
— Tatia i Szura, 'Jeździec Miedziany'
Reposted fromhope hope viaiamdreamer iamdreamer
milczeniebolibardziej
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaiamdreamer iamdreamer
milczeniebolibardziej
9778 baab
0669 ac0b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianiskowo niskowo
milczeniebolibardziej
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viaiamdreamer iamdreamer
9336 ca35
milczeniebolibardziej
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła

[Halina Poświatowska]
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaiamdreamer iamdreamer
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaiamdreamer iamdreamer
milczeniebolibardziej
[...] brakuje mi w łóżku mężczyzny. Żeby móc się do niego przytulić, żeby osłonił mnie przez tym dorosłym życiem, żeby się porozkoszować ciepłem drugiej osoby. Żeby się z nim kochać i wiedzieć, że stoi za tym fascynacja jakaś, jakieś uczucie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl